7 minutes reading time (1451 words)

Joomla! CMS, Joomla! Framework, en Licenties

Joomla! CMS, Joomla! Framework, en Licenties

Het waren drukke dagen de afgelopen tijd binnen onze community zoals je die voorheen niet veel zag. Twitter draaide overuren door de feedback vergezeld van de Joomla! hashtag, en dat is mooi. Het is goed om de community actief betrokken te zien, zelfs over onderwerpen die gepassioneerde discussies veroorzaken. We zijn allemaal leden van dezelfde community.

Enkele begrippen verduidelijkt:

Wat is het Joomla! Framework ?

Heel algemeen, en zonder al te diep op technische details in te gaan, het Joomla! Framework is een omgeving of PHP framework die het ontwikkelen van moderne webapplicaties gebaseerd op PHP mogelijk maakt zonder het Joomla! CMS te gebruiken.

Wat is het Joomla! CMS?

Het Joomla CMS is wat normaal gesproken gebruikt wordt voor het ontwikkelen van onze websites. Het is het contentbeheer (CMS = Content Management System) die we gebruiken voor het installeren van extensies en templates. Dit betekent dat we twee totaal verschillende producten hebben. Het Joomla! Framework hoeft niet geïnstalleerd te worden om het Joomla! CMS te draaien, en vice versa.

Enige geschiedenis

In November 2012, toen het idee om "phar" bestanden te adopteren opkwam, leidde dat gesprek naar een heroverweging van de licentie voor het framework. Er werd een oproep gedaan met de vraag om input in de publieke Google e-mailgroep. Dit leverde veel respons op en er werd een enquête gehouden die door iedereen ingevuld kon worden.

Het resultaat van deze enquête werd gepubliceerd als een slideshow en publiek gedeeld. Iedereen kon zien wie de belanghebbenden waren, wie betrokken waren en wie bijgedragen hadden aan de data.

Na enige tijd en discussie binnen het Production Leadership Team (PLT - verantwoordelijk voor zowel het CMS als het framework), werd overeenstemming bereikt. In februari 2013, vroegen zij Open Source Matters (OSM), het Joomla! team dat verantwoordelijk is voor het geven van juridische en financiële ondersteuning voor het project, de haalbaarheid van een licentiewijziging te onderzoeken.

Update:

Op dit moment, na lange interne discussies en bijeenkomsten van OSM, en na het consulteren van het “Software Freedom Law Center", heeft OSM geconcludeerd dat het haalbaar is om de licentie van het Joomla! Framework te wijzigen van GPLv2 naar LGPLv2.1.

Wat houdt deze wijziging in?:

De “L” als eerste letter voor het GPL staat voor "Lesser“, hetgeen betekent "minder" of “lager”, en dat is precies wat het betekent: het heft enkele technische beperkingen op, en voegt meer ondersteuning toe aan online services dan de huidige GPLv2 licentie van het Joomla! Framework.

En waarom is deze verandering nodig?

De manier waarop het Joomla! Framework op dit moment wordt gedistribueerd kan het niet gebruikt worden door projecten die niet dezelfde licentie hebben. Met anderen woorden, door de beperkingen van de eigen licentie ondervindt het Joomla! Framework competitieve nadelen, vergeleken met andere vergelijkbare frameworks, wat tot gevolg heeft dat het minder snel geadopteerd wordt.

Denk eventjes niet aan websites, sinds dit niet het Joomla! CMS aangaat, maar stel je voor dat je een applicatie wilt maken voor het populaire iPhone iOS of Windows Phone 8, en je wilt daarvoor het Joomla! Framework gebruiken. Zonder de LGPL licentie is het niet mogelijk om een app voor deze apparaten te ontwikkelen omdat de “stores” van beide apparaten de GPLv3 of LGPL licentie vereisen. En als je nog een stapje verder wilt gaan en aan Digital Rights Management (DRM) wilt denken, zul je ondervinden dat Android strikte limieten heeft, die alleen bescherming voor commerciële applicaties toestaat.

Een ander voorbeeld is Sparrow, de e-mailmanager. Door de licentie niet te veranderen is het simpelweg uit de AppStore verdwenen. Het is gratis nu voor iOS, maar er zullen in de toekomst geen verdere updates komen.

Nu zou je kunnen zeggen dat dit extreme voorbeelden zijn, en we hebben het over Open Source hier. Tja, ondanks 100% correct te zijn, kunnen we ook naar LibreOffice als voorbeeld verwijzen, het vrije programma voor persoonlijke office-producten als alternatief voor MS Office. LibreOffice heeft ook een LGPL licentie, en kan als gevolg daarvan gedistribueerd worden als een alternatieve open source applicatie op meer apparaten dan alleen de desktop.

Welk effect heeft deze wijziging van licentie op het Joomla! CMS?

Het zal het Joomla CMS op geen enkele manier veranderen. Het Joomla! CMS wordt gedistribueerd on de GPLv2 licentie, hetgeen betekent dat, alhoewel het framework, dat een LGPLv2.1 licentie zou kunnen hebben en geïntegreerd is in het CMS, de CMS licentie voorrang heeft, d.w.z de GPLv2 licentie. Dus noch het CMS noch de extensies worden beïnvloed door deze wijziging. Het is belangrijk om duidelijk te zijn over dit punt: een LGPL licentie voor het framework betekent geen wijziging aan de licentie van het CMS, die blijft GPL. De bron voor deze informatie wordt geboden door het Software Freedom Law Center aan Open Source Matters.

OK, dus het Joomla! CMS lijdt hier niet onder, maar ... zal het framework dan nog Open Source zijn of niet?

Het Joomla! Framework zal absoluut Open Source blijven, en beschikbaar zijn voor iedereen. Nogmaals, zoals als eerder vermeld, de " L" staat voor Lesser hetgeen eenvoudig "minder” betekent, of minder beperkingen op de GPL voor het framework wanneer het geadopteerd wordt door andere ontwikkelaars die, onder de huidige condities, deze optie niet kunnen overwegen.

Maar Open Source icoon Richard Stallman zegt iets anders! Hij zegt duidelijk NEE tegen LGPL

Wees voorzichtig met wat je leest ... het is altijd beter om de bron en origine te raadplegen en niet alles blindelings te geloven, niet omdat het gelogen is, vertalingen zonder de volledige context te begrijpen kunnen vaak leiden tot slechte interpretaties. Mr. Stallman deed deze oproep in 1999 naar aanleiding van de toename van het gebruik van de LGPL licentie die duidelijk ten koste ging van GPL. Het was geen oproep om de een boven de ander te prefereren maar ook erkent dat, onder zekere omstandigheden, de LGPL echt noodzakelijk is. Nu, met alle respect voor Mr. Stallman, in 1999 was er nog geen iPhone, iPad, Surface, Windows Phone, Windows8, tablets, etc., dus het is duidelijk niet meer van toepassing op de huidige realiteit van app ontwikkeling. Tijden zijn veranderd en beide systemen, eigendomsmatige en vrije software, moeten samen leren bestaan. Hoe kun je anders het gemak en de eenvoud uitleggen waarmee je Joomla draait binnen een eigendomsmatige omgeving zoals Windows, vrije software gebruiken? ;)

Dus, volgens dit artikel prefereer je helemaal de LGPL

Nee, laat daarover geen misverstand bestaan. Zoals altijd is er een keerzijde aan de medaille en dit is geen uitzondering. Er zijn ook varianten waar rekening mee moet worden gehouden bij de beslissing om de adoptie van LGPLv2.1 door het Joomla Framework niet de voorkeur te geven.

Een van de redenen die we kunnen noemen is, dat door de mogelijkheid om het framework binnen een eigendomsmatige software omgeving toe te kunnen passen, meer ontwikkelaars interesse zullen hebben, hetgeen het aantal betrokken mensen verhoogd. In theorie is dat prima, maar we moeten het feit onder ogen zien dat sommigen alleen het framework zullen gebruiken zonder een bijdrage terug te leveren aan het project, dat is juridisch mogelijk.

Een ander argument is meer filosofisch en heeft meer betrekking op de aard van het Joomla Project. Toen de basis hiervan werd gelegd is dat gedaan met de bedoeling dat het altijd vrije software zal blijven. Dat is niet veranderd. Het Joomla! CMS blijft en zal altijd 100% vrij blijven, dat is het probleem niet. Maar bij de aanvang van het project dachten de grondleggers niet aan een framework, en konden dus niet de gedachten van degenen die het zouden ontwikkelen voorzien.

Ten slotte, een ander even belangrijk argument, het is het werk van de PLT. Is de PLT verantwoordelijk voor leiding geven aan het werk gerelateerd aan de CMS code, of parallel daaraan het ontwikkelen van een applicatie zoals het Framework?

Er zijn overtuigende redenen voor beide uitgangspunten, voor en tegen. Ik wou alleen de feiten hier presenteren. Het is dus niet mijn bedoeling om de gedachten van onze lezers of leden te beïnvloeden. Daarvoor bestaat de vrijheid van meningsuiting en iedereen mag daarbij zijn of haar eigen mening vormen. De hoofdzaak is om de feiten op tafel te leggen met de grootst mogelijke transparantie.

Bij de voorbereiding van dit artikel heb ik contact gehad met de mensen die direct betrokken zijn, leden van zowel PLT als OSM, om een bredere kijk op de zaak te krijgen, en voorstanders en tegenstanders, met het idee om steeds een neutraal standpunt te houden. Tegelijkertijd had ik een lang en constructief gesprek met een gewaardeerd lid van de joomla.cl community in Chili, Hector Mansilla, die een vrijwilliger is van de GNUChile Foundation en een brede visie heeft op dit onderwerp.

Dit artikel is origineel geschreven door Guillermo Bravo en vertaald door Marijke Stuivenberg voor de Nederlandstalige Joomla! communityleden.

0
Explaining Joomla! to Non-Technologists (Part III)
Joomla Certification - We Keep On Moving!
 

Comments

Already Registered? Login Here
No comments made yet. Be the first to submit a comment

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://magazine.joomla.org/