Noticia - Revisió de la JED / Neteja de vots

Written by | 01 November 2012 | Published in 2012 November
El sistema d'opinió de la JED és una de les àrees més debatudes entre els desenvolupadors. Una de les àrees clau que voldria veure millorada durant el meu lideratge a càrrec de l'equip, i fer una revisió del sistema per millorar-lo.

De fet, el sistema de revisió actual no s'ha millorat o canviat en molt de temps. Amb la mida actual de la JED ha arribat el moment de cercar un nou sistema que ofereixi als usuaris, més informació de les extensions.

Alhora que redactem un pla de treball del sistema de revisió que imaginem, prendrem algunes mesures per sanejar el sistema actual i la voluminosa base de dades.

  • A partir del 18 d'octubre 2012 tots els vots que no tenen una opinió units a ells seran eliminats.
  • A partir del 30 d'octubre 2012 tots els vots/revisions que tenen mes de 2 anys de antiguitat seran eliminats.

Actualitzat el 14 d'octubre 12

A partir del 30 d'octubre 2012 tots els vots que són més vells de 2 anys es retiren, les revisions es mantindran però els vots no es tindran en compte en les mitjanes.

Un cop tinguem més clara la idea de la revisió del sistema de revisió, planegem pujar-lo al bloc i cercar la retroalimentació de la comunitat.

Per comentar o discutir sobre aquest missatge, aneu a http://forum.joomla. org / viewtopic.php? f = 704 & t = 762931

Article original: JED Review / Voti Cleanup - escrit per Matthew Baylor

Traduït per: Manuel Rubio

Membre de: Equipo de Màrketing y Difusión de Joomla! en español

Read 9297 times Tagged under Catalan
Manuel Rubio

Manuel Rubio

Emprendedor, autodidacta, diseñador, artesano... Encontré el CMS de Joomla buscando soluciones que facilitaran la creación de sitios web allá por el 2008, y desde ese día lo he venido utilizando para realizar proyectos. Cuando descubrí que detrás del proyecto existía una comunidad, me uní a ella para ayudar en lo que pudiera... y en eso estoy :-)