Thai

Displaying items by tag: Thai

FLEXIcontent เป็น extension เสริมสำหรับจูมล่า ซึ่งพัฒนาโดย Emmanuel Danan ร่วมกับ ทีมบริษัทมาร์เวลิค เอ็นจิ้น จำกัด เว็บไซต์หลักคือ http://www.flexicontent.org หน้าเว็บอาจจะไม่ค่อยอับเดดเท่าไหร่ เนื่องจากคุณ Emmanuel หนีน้ำท่วมในไทย แต่ท่านก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ใน ฟอร์รัม และ svn ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกำลังพัฒนาอยู่ทั้ง 2 เวอร์ชั่น คือ FLEXIcontent v.1.5.6 สำหรับ Joomla 1.5.x และ FLEXIConent 2.0  สำหรับ Joomla 1.7 ขึ้นไป FLEXIcontent ถูกออกแบบมาให้เพิ่มความสามารถของโครงสร้าง Content เดิมของ Joomla อาธิ เช่น ทำให้ท่านสามารถสร้างหมวดหมู่ย่อย(Sub-Category) ลึกลงไปได้ไม่จำกัด (ความสามารถนี้จูมล่าเพิ่งมีในเวอร์ชั่น 1.6 ขึ้นไป) [Nested categories] Content 1 Content สามารถอยู่ได้หลาย Category (Multi mapping) สามารถสร้างประเภท (Type) ของเนื้อหา โดยมีโครงสร้างข้อมูล (ฟิลด์) ที่แตกต่างกัน สามารถเพิ่มฟิลด์ข้อมูลได้ไม่จำกัด (Custom Fields) สามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลของเนื้อหาแต่ละประเภทได้ (Content Layout) มีระบบ Workflow สถานะเนื้อหาว่าอยู่ในขึ้นตอนใด เช่น Pending , Review , Draft มีระบบ Content Versioning เปรียบเทียบเนื้อหาที่แก้ไขในแต่ละครั้งได้ว่ามีการแก้ไขตรงส่วนไหน และสามารถนำกลับมาใช้ได้ มีระบบบอกรับและส่งข่าวการอับเดดเนื้อหาแต่ละรายการ (Favourites / Notify) มีระบบ Tag มีระบบ Search ที่สามารถค้นหาข้อมูลลงลึกลงไปในแต่ละฟิลด์ได้ มีระบบ Advanced Search ที่สามารถค้นหาข้อมูลลงลึกไปในแต่ละฟิลด์ และนอกจากนั้นยังสามารถสร้างฟอร์มค้นหา สำหรับการค้นหาแบบขั้นสูงได้
Published in 2011 December