Εγκατάσταση του Joomla! 1.6

Written by | 01 February 2011 | Published in 2011 February
Στις 10 Ιανουαρίου 2011 ανακοινώθηκε η πρώτη stable έκδοση του Joomla! 1.6. Το δημοφιλές CMS υπόσχεται πολλά σε σχέση με τον προκάτοχό του. Χιλιάδες ήταν τα downloads από τις πρώτες ώρες κιόλας. Αν και έχει πάρα πολλά νέα χαρακτηριστικά, η διαδικασία της εγκατάστασης δε διαφέρει και σημαντικά από την εγκατάσταση του Joomla! 1.5. Στο άρθρο αυτό θα εγκαταστήσουμε το Joomla! 1.6 σε τοπικό Web Server, αν και η διαδικασία σε πραγματικό Web Server δε διαφέρει και πολύ.

Τι θα χρειαστουμε

 1. Μετατροπή του PC μας σε Web Server με τη χρήση του Wamp Server
 2. Δημιουργία της Βάσης Δεδομένων MySQL
 3. Λήψη των αρχείων του Joomla! 1.6 από το Joomla.org 

Ληψη και εγκατασταση του Wamp Server

Επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα http://www.wampserver.com και από την περιοχή Downloads "κατεβάζουμε"  την έκδοση WampServer 2.1e ή κάποια νεότερη. Το αρχείο είναι 19,7 MB. Στη συνέχεια το εγκαθιστούμε στο PC μας. Η εγκατάσταση είναι πολύ απλή και δεν θα χρειαστούν περισσότερα από δύο λεπτά. Στο τελευταίο βήμα αφήνουμε επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Launch WampServer 2 now ώστε να ξεκινήσει άμεσα τη λειτουργία του.

wampserver

Η εκκίνηση του Server γίνεται και από το μενού Έναρξη και Όλα τα προγράμματα όπου επιλέγουμε την εντολή Start WampServer από το φάκελο Wampserver.

Δημιουργια της βασης δεδομενων

Στον αγαπημένο μας Web Browser πληκτρολογούμε τη λέξη localhost (χωρίς www ή http://) ώστε να μας ανοίξει την αρχική σελίδα.

localhost

Στην αρχική σελίδα βλέπουμε το σύνδεσμο phpmyadmin. Κάνουμε κλικ πάνω στο σύνδεσμο ώστε να μας ανοίξει η σελίδα διαχείρισης των βάσεων δεδομένων. Στη σελίδα που εμφανίζεται και στο πλαίσιο κειμένου Δημιουργία νέας βάσης πληκτρολογούμε το όνομα της βάσης π.χ. joomla16 και κάνουμε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

database1

Για τοπική εγκατάσταση μέσω του Wamp Server δεν είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε χρήστη της βάσης δεδομένων, οπότε μπορούμε να παραλέιψουμε αυτό το βήμα. Σε συνθήκες πραγματικού server το βήμα αυτό απαιτείται για λόγους ασφαλείας.

Ληψη των αρχειων του Joomla! 1.6

Επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα https://www.joomla.org και στην σελίδα που εμφανίζεται κάνουμε κλικ στο κουμπί Download.

download_joomla

Στην επόμενη σελίδα που εμφανίζεται κάνουμε κλικ στο σύνδεσμο που αντιπροσωπεύει την τελευταία σταθερή έκδοση του Joomla! 1.6 και το αποθηκευουμε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή μας. Το αρχείο που αποθηκεύσαμε είναι συμπιεσμένο γι' αυτό χρειάζεται αποσυμπίεση. Μετά την αποσυμπίεση δημιουργείται ένα φάκελος με όνομα Joomla_1.6.0-Stable-Full_Package. Το φάκελο αυτόν τον αντιγράφουμε και τον επικολλούμε μέσα στο φάκελο C:\wamp\www.

unzip_joomla

Εγκατασταση του Joomla! 1.6

Στον αγαπημένο μας Web Browser πληκτρολογούμε τη λέξη localhost (χωρίς www ή http://) ώστε να μας ανοίξει την αρχική σελίδα. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο σύνδεσμο Joomla_1.6.0-Stable-Full_Package που βρίσκεται στην περιοχή Projects.

Βήμα 1

Εμφανίζεται η πρώτη οθόνη της εγκατάστασης του Joomla! 1.6. Στην οθόνη αυτή επιλέγουμε τη γλώσσα που θα εμφανίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της εγκατάστασης. Αφού επιλέξουμε την επιθυμητή γλώσσα κάνουμε κλικ στο κουμπί Next που βρίσκεται πάνω και δεξιά.

 install1

Βήμα 2

Στην επόμενη οθόνη της εγκατάστασης το Joomla! 1.6 κάνει κάποιους ελέγχους σχετικά με τη συμβατότητα του συστήματός μας. Στην πρώτη ομάδα είναι απα­ραί­τητο να είναι όλες οι ενδείξεις YES για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση. Στον Wamp Server οι ενδείξεις αυτές είναι Yes. Στη δεύτερη ομάδα προτείνονται κάποιες λειτουργίες να είναι On ή Off. Αφού σιγουρευτούμε ότι όλα είναι εντάξει κάνουμε κλικ στο κουμπί Next.

install2

Βήμα 3

Στο βήμα αυτό βλέπουμε την άδεια χρήσης του Joomla! 1.6. Κάνουμε κλικ στο κουμπί Next.

install3

Βήμα 4

Είμαστε στο πιο σημαντικό βήμα. Εδώ πρέπει να εισαγάγουμε τα στοιχεία της βάσης δεδομένων με την οποία θα συνεργάζεται το Joomla! 1.6.

install4

 • Στην αναδιπλούμενη λίστα Database Type επιλέγουμε MySQL.
 • Στο πλαίσιο κειμένου Hostname εισαγάγουμε, συνήθως, το όνομα localhost.
 • Στο πλαίσιο κειμένου Username εισαγάγουμε το όνομα του χρήστη που έχουμε ορίσει στη βάση δεδομένων. Στην εγκατάσταση σε Wamp Server το username αυτό είναι root. 
 • Στο πλαίσιο κειμένου Password εισαγάγουμε τον κωδικό του χρήστη που έχουμε ορίσει στη βάση δεδομένων. Στην εγκατάσταση σε Wamp Server αφήνουμε κενό αυτό το πλαίσιο αφού δεν χρειάζεται κωδικός πρόσβασης
 • Στο πλαίσιο κειμένου Database Name εισαγάγουμε το όνομα της βάσης δεδομένων που έχουμε δημιουργήσει (π.χ. joomla16).
 • Το πλαίσιο κειμένου Table Prefix περιέχει το πρόθεμα που θα δοθεί στους πίνακες που θα δημιουργηθούν στη βάση δεδομένων (π.χ. jos_users). Δεν το αλλάζουμε. Εάν υπάρχει παλαιά βάση δεδομένων, στην περιοχή Old Database Process επιλέγουμε το κουμπί επιλογής Backup για να κρατηθούν αντίγραφα των πινάκων της παλαιάς βάσης δεδομένων ή επιλέγουμε το κουμπί επιλογής Remove για να διαγραφτούν.

Όταν ολοκληρώσουμε την εισαγωγή δεδομένων, κάνουμε κλικ στο κουμπί Next.

Βήμα 5

Για λόγους ασφαλείας και προστασίας των αρχείων που χρησιμοποιεί το Joomla 1.6 εδώ μας δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός FTP (File Transfer Protocol) λογαριασμού. Θα το προσπεράσουμε κάνοντας κλικ στο κουμπί Next.

install5

Βήμα 6

Στο βήμα αυτό κάνουμε τις τελευταίες ρυθμίσεις σχτικά με την εγκατάσταση του Joomlq! 1.6.

install6

 • Στο πλαίσιο κειμένου Site Name εισάγουμε το όνομα της ιστοσελίδας που θα δημιουργήσουμε.
 • Κάνουμε κλικ στο σύνδεσμο Advanced Settings – Optional. Εμφανίζονται δύο πλαίσια κειμένου όπου μπορούμε προαιρετικά να εισάγουμε μία περιγραφή του ιστότοπου στο πλαίσιο Meta Description και μερικές λέξεις-κλειδιά στο πλαίσιο Meta Keywords. Οι επιλογές αυτές θα βοηθήσουν τον ιστότοπο στην καλύτερη κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης. Οι επιλογές αυτές είναι διαθέσιμες και στην Περιοχή Διαχείρισης.
 • Στο πλαίσιο κειμένου Your Email εισάγουμε το e-mail του διαχειριστή της ιστοσελίδας το οποίο θα χρησιμεύσει στη μετέπειτα επικοινωνία με τους χρήστες. (π.χ. info@joomplus.gr).
 • Στο πλαίσιο κειμένου Admin Username εισάγουμε το username για να μπορούμε να συνδεόμαστε στην Περιοχή Διαχείρισης (π.χ. admin).
 • Στο πλαίσιο κειμένου Admin Password εισάγουμε τον κωδικό για να μπορούμε να συνδεόμαστε στην Περιοχή Διαχείρισης (π.χ. 123456).
 • Στο πλαίσιο κειμένου Confirm Admin Password επαναλαμβάνουμε τον ίδιο κωδικό.
 • Κάνουμε κλικ στο κουμπί Install Sample Data. Η εισαγωγή ενδεικτικού περιεχομένου συνιστάται τόσο σε αρχάριους όσο και σε έμπειρους χρήστες, ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν ευκολότερα τη λειτουργία του Joomla 1.6.

Βήμα 7

Στο τελευταίο βήμα το Joomla 1.6 μας ενημερώνει ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Πρέπει να διαγράψουμε το φάκελο installation για λόγους ασφαλείας. Ο φάκελος installation βρίσκεται αποθηκευμένος στη θέση: C:\wamp\www\Joomla_1.6.0-Stable-Full_Package\installation. Εναλλακτικά, αντί να τον διαγράψουμε μπορούμε και να τον μετονομάσουμε (π.χ. installation23).

install7

Αφού διαγράψουμε ή μετονομάσουμε το φάκελο installation έχουμε δύο επιλογές:

 • Να μεταφερθούμε στο Front End (Ιστοσελίδα) κάνοντας κλικ στο κουμπί Site.
 • Να μεταφερθούμε στο Back End (Περιοχή Διαχείρισης) κάνοντας κλικ στο κουμπί Administrator.

Κάνουμε κλικ στο κουμπί Site. Το Joomla! 1.6 έχει εγκατασταθεί και το βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα.

joomla16

Read 28623 times Tagged under Greek