Δημιουργήστε τη δική σας σελίδα 'Σφάλμα-404' στο Joomla!

Written by | 01 October 2010 | Published in 2010 October
Σφάλμα: 404 - Δεν βρέθηκε η εφαρμογή. Έχετε ζητήσει μια σελίδα - είτε πληκτρολογώντας μια διεύθυνση URL κατευθείαν στη γραμμή διευθύνσεων ή ακολουθώντας ένα παλαιότερο σύνδεσμο ή κάνοντας κλικ σε μία αδημοσίευτη επιλογή μενού και έχετε βρεθεί μπροστά σε μια σελίδα που αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν βρέθηκε το αρχείο.

Η αλήθεια είναι ότι η προκαθορισμένη σελίδα του Joomla! για το Σφάλμα-404 αν και χρήσιμη δεν είναι και πολύ ωραία στην εμφάνιση. Γιατί να μη φτιάξουμε λοιπόν μια δική μας σελίδα σφάλματος 404 που θα είναι σε αρμονία με την εμφάνιση του ιστότοπου μας; Δείτε για παράδειγμα τη σελίδα 'Σφάλμα: 404' του joomla.org. Αν και σε περιεχόμενο είναι ίδια με την προκαθορισμένη, η εμφάνιση της είναι σχετική με το πρότυπο του ιστότοπου.

Ας δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να φτιάξουμε τη δική μας σελίδα σφάλματος 404. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το κάνουμε, ένας απ'αυτούς είναι ο παρακάτω.

Η σελίδα "Σφάλμα-404"

Πηγαίνετε στη διαχείριση του Joomla! σας και δημιουργήστε ένα άρθρο με τίτλο π.χ. Σφάλμα-404 ή κάτι παρεμφερές. Εισάγετε το κείμενο σας ή κάποια εικόνα και μορφοποιήστε το άρθρο όπως σας αρέσει, Μπορείτε να γράψετε ότι θέλετε, το λόγο για τον οποίο δεν βρέθηκε η σελίδα, να βάλετε κάποιο μενού με επιλογές ένα ένθετο αναζήτησης ένα σύνδεσμο για την αρχική σελίδα κ.λ.π..

Μπορείτε να πάρετε ιδέες επισκεπτόμενοι αυτόν τον ιστότοπο στον οποίο θα βρείτε δείγματα σελίδων 'Σφάλμα-404'.

Eπειδή δεν θέλουμε το άρθρο αυτό να καταχωρηθεί στις μηχανές αναζήτησης πηγαίνετε στις παραμέτρους του άρθρου στα δεξιά, στις 'Πληροφορίες Περιγραφής' και γράψτε στο κουτάκι 'Μηχανές Αναζήτησης' τις λέξεις noindex, nofollow. Το noindex δηλώνει στις μηχανές ότι δεν θα περάσουν τη συγκεκριμένη σελίδα στη βάση τους με λίγα λόγια δεν θα κάνουν την σελίδα index, crawl και το nofollow δηλώνει ότι δεν θα ακολουθήσει τα links που θα βρει σε αυτή την σελίδα.

Σώστε το άρθρο σας και βεβαιωθείτε ότι είναι δημοσιευμένο. Στη διαχείριση άρθρων θα βρείτε τον Α/Α του άρθρου. Σημειώστε τον κάπου γιατί θα χρειαστεί στη συνέχεια.

Το αρχείο error.php

Το προκαθορισμένο αρχείο error.php που δημιουργεί τη σελίδα 'Σφάλμα-404' του Joomla! βρίσκεται στον κατάλογο root/templates/system. Αφού βρείτε το αρχείο error.php αντιγράψτε το στον κατάλογο του προτύπου σας root/templates/your_template. To Joomla! κάθε φορά που ψάχνει το αρχείο error.php το αναζητεί πρώτα στο κατάλογο του προτύπου σας και μετά στην προκαθαρισμένη τοποθεσία. Ετσι τώρα μπορείτε να τροποποιήσετε το αρχείο αυτό ούτως ώστε να εμφανίζει τη σελίδα 'Σφάλμα-404' που δημιουργήσατε.

Ανοίξτε λοιπόν το αρχείο error.php που μόλις αντιγράψατε με έναν κειμενογράφο π.χ. notepad++ και βρείτε τον κώδικα στην αρχή του αρχείου που μοιάζει κάπως έτσι.

//no direct access
defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' );

και τροποποιήστε τον όπως παρακάτω

// no direct access
defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' );
if (($this->error->code) == '404') {
header('Location: http://www.your_domain.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=xx');
exit;
}
?>

όπου 'Location: http://......' θα βάλετε ασφαλώς την διεύθυνση URL του ιστότοπου σας και '.... article&id=xx' θα βάλετε αντί xx τον Α/Α του άρθρου που δημιουργήσατε στο Joomla!

Σώστε το αρχείο error.php και είστε έτοιμοι. Εάν προκύψει 'Σφάλμα-404' στον ιστότοπο σας, αντί της προκαθαορισμένης σελίδας του Joomla!, τώρα πλέον θα εμφανίζεται η σελίδα που εσείς δημιουργήσατε.

Read 18191 times Tagged under Greek
Theophanis Mastakas

Theophanis Mastakas

Latest from Theophanis Mastakas