7 minutes reading time (1460 words)

Per què les universitats han de considerar Joomla

Per què les universitats han de considerar Joomla

Si hagués de tornar a la docència universitària, jo seleccionaria Joomla com a plataforma web per tasques dels estudiants. Heus aquí per què…

En els últims 25 anys he estudiat o ensenyat en tres universitats diferents, he vist una transició a través de les tecnologies actuals per ensenyar el desenvolupament de programari. En particular, els departaments van triar Smalltalk, C++ i Java per ensenyar programació i el desenvolupament orientat a objectes. L'estandardització de les tecnologies OO permetrà noves pràctiques que sorgeixin en el lloc de treball: els patrons de disseny, processos àgils, refactorització, desenvolupament basat en proves, etc. Aquestes són les disciplines de la vida real que els estudiants han d'aprendre, de manera que l'elecció d'una escola de les tecnologies és important.

Per descomptat, en els últims quinze anys, una quantitat considerable del desenvolupament de programari s'ha desplaçat al web. El desenvolupament web és diferent, i té temes i disciplines que s'estenen més enllà de l'àmbit tradicional de la informàtica. Una experiència d'aprenentatge ben equilibrada ha d'incloure exercicis pràctics amb les tecnologies web i l'exposició als temes relacionats com la seguretat i la internacionalització. Tant els estudiants con la industria i les empreses es beneficiarien d’aquest desenvolupament..

Fa cinc anys em vaig canviar al desenvolupament web a temps complet. La meva selecció de Joomla enfront d'altres CMS va ser deliberada i amb coneixement del meu passat. Jo volia una plataforma CMS que em permeti aplicar les disciplines que vaig obtenir a través dels meus temps d'enginyeria de programari. Joomla era l'opció lògica per a algú com jo. Si hagués de tornar a la docència universitària, jo seleccionaria Joomla com a plataforma web per tasques dels estudiants. Heus aquí les meves raons:

1. Open Source

Això és una obvietat. Per ser utilitzat en els estudis universitaris, qualsevol tecnologia candidata ha de tenir una base de codi obert per que als estudiants puguin treballar lliurement amb ella.

2. Orientada a Objectes

En el camp de l'enginyeria de programari, la manca d'OO és un ultimàtum. El disseny orientat a objectes és la manera com ensenyem a l'encapsulació de dades, l'abstracció, l'herència, el polimorfisme, la cohesió davant acoblament, la col·laboració i les dependències dels objectes, la reutilització de codi, i tots els altres principis essencials d'un bon disseny de programari. A més, OO és el factor propici per a algunes de les disciplines més importants dels últims vint anys. Necessitem un sistema orientat a objectes per a l'ensenyament...

  • Patrons de disseny: solucions abstractes reutilitzables als problemes comuns del disseny.
  • Unitat de Proves i desenvolupament Test-Driven: Creixement d'una sèrie de proves per guiar el desenvolupament de programari i identificar els canvis de codi que trenquen el comportament prèviament provat.
  • Refactorització: Millorar la capacitat de manteniment de programari. (OK, es pot refactorizar codi de procediment, però gran part de refactorització la assumeix OO.)
  • Principis de disseny: L'ús d'objectes ens permet descobrir i practicar els principis de disseny provades, com "obert-tancat" "substitució Liskov" i "dependència de la inversió".

Dins de un mercat de CMSs significativament fragmentat, la llista de candidats es redueix significativament quan exigim de codi obert i orientat a objectes. Dels CMS que compleixen aquests dos criteris importants, Joomla és el més desplegat i té una gran comunitat de desenvolupadors i usuaris finals.

3. Suport IDE

Qualsevol plataforma de desenvolupament per als estudiants hauria de permetre la depuració, així com la instal·lació en un ordinador portàtil. La tecnologia web s'acomoda.

Professionals de programari utilitzen IDEs (Integrated Development Environment), i múltiples IDEs suporten el desenvolupament de Joomla. Per exemple, PhpStorm, un IDE comercial que és gratuït per a ús a l'aula, ofereix la depuració de pàgines web i aplicacions web, s'integra amb els sistemes de control de versions com GitHub, i ofereix eines de codificació de gran abast com la refactorització. Altres IDEs com Eclipse i NetBeans ofereixen una funcionalitat similar.

A més, atès que els servidors web es poden instal·lar i executar en un ordinador portàtil, cada estudiant pot tenir la seva pròpia instal·lació i entorn de desenvolupament dedicat.

4. Model-Vista-Controlador

El framework de Joomla es basa en el patró clàssic MVC - una cosa sorprenentment absent en els CMS similar. Aquesta separació permet als desenvolupadors d'aplicacions per usuaris, a centrar-se en les tecnologies de la interfície d’usuari (front-end) com HTML, CSS i JavaScript. El desenvolupament de la interfície d’usuari es separa dels problemes del servidor més profunds. Utilitzant Joomla com a plataforma d'ensenyament, brinda l'oportunitat d'oferir un pla d'estudis de disseny web o classes conjuntes amb el departament d'arts gràfiques. Joomla s'ha guanyat la reputació de ser un CMS de disseny amigable, donada la seva facilitat i flexibilitat, no ordinaria de canviar i reorganitzar el disseny visual a través de mòduls i plantilles.

5. Control d'Accés/Seguretat

La seguretat és un concepte molt important per ensenyar en l'era d'Internet. Joomla és excepcionalment fort aquí. Com el seu ACL natiu (Access Control List) integra un sistema configurable d'usuaris, grups i permisos. Models de seguretat establertes, com RBAC (Role-Based Access Control) poden oferir experiencia sobre l'ús de ACL de Joomla.

6. Internacionalització

El desenvolupament basat en la web ha de pensar globalment. Com que és un CMS adoptat per tot el món, Joomla inclou la funcionalitat multi-idioma al seu nucli. Més de 60 paquets d'idiomes estan disponibles per a la instal·lació, i a cada projecte es recomana encaridament a implementar aquesta funció. Components ben dissenyats il·lustren la importància dels llocs multilingües i demostren com es poden implementar diversos idiomes.

7. Biblioteques i Reutilització de codi

Tot el CMS es basa en biblioteques reutilitzables a partir de les quals s'espera que s’entenguin els components bàsics i de tercers. Els estudiants poden caminar a través de l'execució de codi per entendre millor els principis de la reutilització de codi i les dependències de paquets. Departaments i estudiants poden crear i afegir les seves pròpies biblioteques i conjunts d'API per estendre les aplicacions especialitzades.

8. Aplicacions Web reals

Conegut com un CMS, Joomla és també una plataforma per al desenvolupament d'aplicacions web amb totes les funcions. Pràcticament qualsevol assignació d'estudiants, que ha requerit compiladors d'escriptori (C #, Java, etc) també es pot programar en PHP a la plataforma Joomla - ja sigui com un arxiu executable CLI o com una aplicació web. Com una aplicació web que el desenvolupador pot utilitzar les riques característiques del CMS, com ara la gestió d'usuaris, control d'accés, l'accés a la base de dades, i ho mostrarà la pàgina web. El treball d'un estudiant no ha de ser teòrica - pot ser empaquetat una aplicació web real i distribuïble.

9. Oportunitats reals

Joomla és de codi obert i en constant desenvolupament per la seva comunitat, els projectes d'estudiants que han estat ben desenvolupades, poden aportarse a la "Joomlaesfera." Aplicacions útils poden presentar-se com a productes, ja sigui gratuït o de pagament (també conegut com "extensions") i que el públic pugui descarregar. Atès que el desenvolupament del nucli de Joomla depèn de voluntaris que col·laboren a GitHub, els estudiants estan convidats a oferir contribucions (“patches” a les noves característiques) que serà considerat per a l'acceptació i revisió d'experts. Cada any, el programa Google Summer of Code, patrocina als estudiants universitaris per treballar amb un mentor en projectes especials de desenvolupament de Joomla.

10. Joomla Arquitectura Explicació

El llibre Joomla Programming, de Dexter i Landry, és just el que vostè i els estudiants necessiten per comprendre com funciona Joomla "sota la coberta." S'hi explica tots els passos de com es construeix una pàgina web, accions ràpides per a l'ampliació o la injecció de codi personalitzat, i qüestions com la seguretat, el llenguatge i l'accés a la base de dades. Com qualsevol projecte de codi obert, Joomla està en constant evolució i s'han afegit de noves característiques des de la sortida del llibre. No obstant això, aquest llibre és important per comprendre l'arquitectura i per il·lustrar com estendre la plataforma per projectes a mida.

El Punt

El punt de tot això no és que Joomla o qualsevol plataforma web han de substituir les tecnologies tradicionals com Java al pla d'estudis. Però la tecnologia web ha de ser inclosa dins del pla d'estudis actual. I que la tecnologia ha de ser provada, orientada a objectes i ampliable per als projectes dels estudiants, i propici per a l'ensenyament.

Com tecnologia web per donar suport a tasques dels estudiants, Joomla respon a la necessitat perfectament. L'objectiu és l'ensenyament dels principis i les disciplines de programari, i es pot avançar amb els estudiants de codificació en tecnologies web i fer front als problemes moderns de les webs. Com a plataforma de desenvolupament basada en la web, consideri Joomla, un CMS de codi obert, orientat a objectes, en el que els estudiants poden experimentar i practicar els fonaments de la construcció d'un gran programari.

Original: Why Universities Should Consider Joomla
Autor: 

0
JoomlaDay Boston 2014
Un système de sécurité pour Joomla!
 

Comments

Already Registered? Login Here
No comments made yet. Be the first to submit a comment

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://magazine.joomla.org/