The Joomla! Community Magazine™

เพลงชาติไทย

เพลงชาติไทย

ธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย คนคิดและเขียนคำนี้ขึ้นมาคือ คุณสุรินทร์ แปลงประสบโชค ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ สังกัดกรมประชาสัมพันธ์(เกษียณปี 2552) ตำแหน่งสุดท้ายของท่านคือผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี

ทำนองของเพลงชาติไทย ที่เราได้ยินกัน ท่อนอินโทร แบบที่คุ้นหูกันในปัจจุบันนั้น ต้องยกเครดิตให้กับทางผู้แต่งคือพระเจนดุริยางค์ โดยท่านได้บรรยายถึงความหลังเอาไว้ว่า ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2474 ซึ่งเป็นยุคที่ก่อนเกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ ซึ่งสมัยนั้นหลวงนิเทศกลกิจ(กลาง โรจนเสนา) เป็นนายทหารเรือชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นเพื่อนสนิทของท่านเอง ที่เป็นผู้ที่ลงทุนมาขอความช่วยเหลือจากท่านในการแต่งเพลงชาติไทยขึ้นมาให้ ลงตัวมากที่สุดโดยอาศัยแนวทางของเพลงอย่างลามาร์แซแยส

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงค งไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคีไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลีเถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโย ประเทศไทยเป็นถิ่นที่รวมชนผู้มีเลือดหเนื้อเชื้อชาติไทยไว้ให้ได้อยู่อาศัยร่วมกัน แผ่นดินทุกส่วนของประเทศไทยย่อมเป็นของชาวไทยทุกคน ประชาชนไทยรักษาแผ่นดินไทยทั้งหมดไว้ได้ ก็ด้วยทุกคนมีน้ำใจสามัคคี รักคนไทยด้วยกันและรักประเทศชาติ ชนไทยรักที่จะอยู่อย่างสุขสงบ แต่ถ้าจำเป็นต้องรบกับศัตครูแล้วคนไทยไม่เคยขลาดกลัวเลยไม่มีวันยอมให้ศัตรูหน้าไหนมาข่มขู่ทำลายความเป็นอิสระของชาติไทยได้ ทุกคนยอมสละเลือดทุกหยดเพื่อชาติไทยอยู่ยั่งยืนจะปกป้องคุ้มครองประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป และให้มีแต่ชัยชนะตลอดไป

Language Switcher